Stäng
På spp.se använder vi cookies  för att få statistik om användningen av vår webbplats och för att ge ytterligare funktioner för dig. Vi kan också använda cookies i samband med marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

SPPs Plusfonder

SPP Plusfonder är fossilfria och indexnära aktiefonder med fokus på hållbarhet. Fonderna har en strategi som identifierar bolag som rankas högt i vår hållbarhetsrating. I den rangordnar vi bolag utifrån hur väl de är positionerade för globala trender, verksamhet/drift samt deras finansiella stabilitet.

SPPs Plusfonder - små val kan göra stor skillnad!

För vem passar fonderna?
Fonderna passar den som vill ha bred och indexnära exponering, som är fossilfri och som väljer in bolag som rankas högt inom hållbarhet. Du får en fond som samtidigt bidrar till en mer hållbar värld.

Fondernas strategi går ut på att exkludera bolag vars omsättning kommer från fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver. Utifrån detta univers tar vi även bort de bolag som har högt Co2-avtryck och styr om kapitalet till de bolag som har en hög hållbarhetsrating och lågt Co2-avtryck. På detta viset skapar vi fonder som har hög hållbarhetsrating och ett lägre fossilt avtryck än index, men som ändå följer index väl. Resultatet är fonder som kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier med de fördelar som en traditionell indexfond erbjuder kring avgifter och riskspridning.

Fonderna följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen), tobak och bolag med låg hållbarhetsrating. Därutöver avstår fonderna även från att investera i bolag som producerar och/eller distribuerar fossila bränslen, vapen/krigsmateriel, tobak, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

Mer information om SPP Plusfonder hittar du i vår fondlista.