Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

SPPs PLUS-fonder

SPPs PLUS-fonder är fossilfria indexnära aktiefonder med fokus på hållbarhet.

SPPs PLUS-fonder - små val kan göra stor skillnad!

PLUS-strategin bygger på samma grundstrategi som våra indexnära fonder, men har en högre grad av sofistikering genom att fonden hållbarhetsoptimerar ytterligare. Optimeringen görs i tre steg;

  • vi väljer in bolag med högt hållbarhetsbetyg
  • lågt Co2-avtryck 
  • dedikerar en del av portföljen till lösningsbolag (bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som har lösningar på världens hållbarhetsutmaningar)

PLUS-strategin har därmed en högre hållbarhetsnivå än våra indexnära fonder med en liknande avkastning och riskprofil som sitt jämförelseindex, dock med något högre aktiv risk. Fonderna behåller även den traditionella indexfondens fördelar i form av låga avgifter och god riskspridning.

Våra hållbarhetskriterier

SPP Fonder har en ambitiös standard för hållbara investerar. Vi delar in dem i normbaserade och produktbaserade exkldueringar.

Normbaserade exkluderingar
Vi väljer bort, exkluderar bolag som bryter mot internationella lagar och konventioner. Det omfattar bolag som bryter mot mänskliga rättigheter och folkrätt och/eller gör sig skyldiga till allvarlig klimat- och miljöskada. Vi exkluderar även bolag som är skyldiga till ekonomisk brottslighet och korruption.

Produktbaserade exkluderingar
Vi väljer bort, exkluderar bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi, cannabis och fossila bränslen. Även bolag med stora fossilreserver exkluderas.

Lösningsbolag
Upp till 10 procent av portföljen kan placera i så kallade lösningsbolag, exempelvis bolag inom förnybar energi eller bolag som ska leverera lösningarna på framtidens klimatutmaningar.  

För vem passar fonderna?

Fonderna passar den som vill ha en bred, fossilfri aktiefond med indexnära exponering, som rankas högt inom hållbarhet.

Vi har aktiefonderna SPP Sverige Plus, SPP Europa Plus, SPP Global Plus och SPP Emerging Markets Plus.

Mer information om SPPs PLUS-fonder hittar du i vår fondlista. 

Se när Lars Pettersson, Försäljningschef på Storebrand Kapitalförvaltning i Sverige, är hos Nordnet och förklarar hur våra PLUS-fonder fungerar och tar en närmare titt på SPP Global Plus.

Se filmen om SPP Global Plus