Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

SPP Grön Obligationsfond

Omfattande klimatförändringar som följd av människans utsläpp av växthusgaser är en av vår tids största utmaningar. Om vi ska lyckas bromsa temperaturökningen på jorden måste alla bidra. Men få kommer vara beredda att ta notan om det inte finns pengar att tjäna. Nu finns det det!

SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond

SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond. Fonden investerar i gröna obligationer som är utformade enligt den internationella standarden Green Bond Principles. Varje projekts hållbarhet verifieras av tredje part, vilket bidrar till transparensen. Dessutom måste bolaget som ger ut den gröna obligationen passera våra hållbarhetskriterier. Investeringarna varierar från förnybar energi och avfallshantering till vattenrening och dricksvattenförsörjning.

Fondens målsättning är att ge en bra värdeutveckling över tiden genom att placera i så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer har en klar positiv effekt på miljö och samhälle och levererar samtidigt en god finansiell kvalitet.

Fonden passar dig som vill placera i en obligationsfond och samtidigt vill vara med och finansiera omställningen till en mer hållbar värld. Utan att ge avkall på avkastning jämfört med en traditionell obligationsfond. Placeringarna för fonden sker främst i räntebärande värdepapper med långsiktig värdetillväxt.

Mer information om SPP Grön Obligationsfond hittar du i vår fondlista.

Kommentar från SPP Grön Obligationsfonds förvaltare, Helena Lindahl:

Attityden till hållbarhetsfrågor har svängt kraftigt de senaste tio åren där ekonomiska frågor och hållbarhetsfrågor numera ofta går hand i hand. I den kontexten är gröna obligationer en nyckel för att kunna investera fram en värld som passar alla globala överenskommelser som slutits de senaste åren, oavsett om det handlar om infrastruktur, fastigheter eller energi.

Den stora delen av kapitalet går i dagsläget till fastighetseffektiviseringar. Det rör sig både om nya fastigheter men också befintliga bestånd där det med relativt enkla medel går att minska energiförbrukningen kraftigt. I nuläget står fastigheter för runt 40 procent av den totala elförbrukningen i Sverige. Förnyelsebar energi är en annan viktig sektor där kapitalet framför allt går till projekt som solcellsparker och vindkraftsparker.

Det går framåt, men det går inte tillräckligt fort. Vi skulle behöva runt 1 000 miljarder dollar årligen för att nå dit vi vill och drastiskt få ned koldioxidutsläppen fram till 2030.

Helena Lindahl

Ansvarig förvaltare SPP Grön Obligationsfond