Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Aktiva räntefonder

Våra aktivt förvaltade räntefonder förvaltas av nordens största ränteteam med specialisering och fokus på företagsobligationer.

Vi är en lokal aktör med mycket goda kunskaper om den Nordiska marknaden. Alla våra fonder är dessutom fossilfria. 

SPP Grön Obligationsfond

SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet. Fondens målsättning är att ge en bra värdeutveckling över tid genom att placera i gröna obligationer. Gröna obligationer har en klar positiv effekt på miljö och samhälle och levererar samtidigt en god finansiell kvalitet. Obligationerna investerar i projekt inom bland annat förnyelsebar energi, hållbar avfallshantering, vattenrening och dricksvattenförsörjning.

Fonden passar dig som vill placera i en obligationsfond och samtidigt vill vara med och finansiera omställningen till en mer hållbar värld. Utan att ge avkall på avkastning jämfört med en traditionell obligationsfond. Placeringarna för fonden sker främst i räntebärande värdepapper med långsiktig värdetillväxt.

SPP Grön Obligationsfond ger dig:

  • En möjlighet att investera i klimatomställningen
  • En aktivt förvaltat räntefond med hållbarhetsfokus
  • Ett fondsparande till en låg förvaltningsavgift

Läs mer om SPP Grön Obligationsfond i vår fondlista.