Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Halvårsredogörelse 2020 - Ett starkt halvår för SPP Fonder

2020-08-31

Under första halvåret 2020 hade SPP Fonder ett nettoflöde på cirka 7,2 miljarder kronor, vilket var det högsta inflödet på den svenska fondmarknaden under perioden.

Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 230 miljarder kronor. Ett väldigt turbulent halvår avslutades därmed trots allt med ett förhållandesvis starkt andra kvartal för SPP Fonder.

Årets första halvår dominerades av Covid-19 där världen var mer eller mindre nedstängd från mitten av mars. Effekterna av coronakrisen har påverkat oss alla på olika sätt liksom vårt samhälle. Konsekvenserna för världens företag som en följd av coronautbrottet är inte kända ännu och det finns fortsatt en stor ekonomisk osäkerhet. Vi är väldigt ödmjuka inför den situation vi befinner oss i. Vårt primära fokus under den här väldigt speciella tiden har varit att fortsätta utveckla vår verksamhet på bästa möjliga sätt, ta hand om våra kunder och varandra, säger Åsa Wallenberg, Vd SPP Fonder. 

Händelserikt halvår med fina utmärkelser och ny fond

Första halvåret innebar fina utmärkelser, i slutet av januari utsågs SPP Fonder av Privata Affärer till Årets Fondbolag, i mars blev vi för andra året i rad utsedda av Söderberg & Partners till Årets Fondbolag. I mars blev SPP Fonder även utsedda, för andra året i rad, av Morningstar till Best Fixed Income House. Under juni månad presenterade Morningstar en jämförelse av de 100 största fondbolagen i Europa som visade att SPP Fonder hade högst andel fonder med höga hållbarhetsbetyg.

I slutet av halvåret breddade vi vårt utbud och lanserade en ny räntefond SPP High Yield Företagsobligaton. Fonden är en aktivt förvaltad, hållbar räntefond som investerar i framför allt nordiska företagsobligationer med låg kreditvärdighet, High Yield, men som även kan placera i emittenter utanför Norden och i viss mån i företagsobligationer med högre kreditvärdighet (Investment Grade). Fonden är ett bra komplement till svenska, nordiska och internationella företagsobligationsfonder med högre kreditvärdighet. 

I halvårsredogörelsen 2020 kan du ta del av den finanisella redovisningen, vårt hållbarhetsarbete, marknadskommentar och mycket mer om arbetet i vår verksamhet.   

SPP Fonders Halvårsredogörelse 2020