Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Håll dig till strategin

2020-03-20

Den senaste veckan har vi upplevt de värsta börsdagarna i nutid och osäkerheten om hur världens aktie- och kreditmarknader kommer att utvecklas är stor. Coronaviruset har tagit ett starkt grepp om börsen och den kraftiga oron som vi har sett den senaste tiden håller i sig. Svängningarna på marknaderna är kraftiga och siffrorna på världens börser är röda. Detta i kombination med "oljekriget" mellan Saudiarabien och Ryssland.

Fallet på börserna de senaste dagarna är inte unikt sett ur ett historiskt perspektiv. De flesta börser upplever denna typ av fall med ojämna mellanrum och det ligger i aktiemarknadens natur att värdena på aktierna fluktuerar. Pandemier är inte heller något nytt och erfarenheter med SARS, ebola, svininfluensa och andra epidemier har visat att den negativa inverkan på ekonomin har varit kortlivad, medan mediefokus och rädsla har fått betydligt mer bestående och långvariga effekter. Så länge vi inte vet när vi har coronaviruset under kontroll kommer osäkerheten att vara fortsatt stor, något som de finansiella marknaderna ogillar. Om tidigare pandemier ska ses som ett riktmärke kommer det trots allt ta tid innan allt normaliseras, men tidsperioden kommer troligtvis inte innebära några större ekonomiska konsekvenser på längre sikt, vilket gör att du som långsiktig investerare bör hålla dig till din placeringsstrategi och inte ta några förhastade beslut.

Bard

God likviditet trots hög volatilitet

Myndigheter och centralbanker har vidtagit ett flertal olika åtgärder för att stötta ekonomin, men osäkerheten kring både kort- och långsiktiga effekter av coronaviruset är fortsatt stor vilket gör det utmanande för aktiemarknaderna att stabilisera sig. Trots den kraftiga oron på marknaderna fortgår aktieförvaltningen inom Storebrand Asset Management som vanligt.

– Trots hög volatilitet på marknaderna så upplever vi att likviditeten är god. Vi följer naturligtvis situationen noga för våra aktiva mandat och genomför löpande anpassningar av över- och undervikter. Vi har nu fått uppleva en fallande och turbulent marknad under en period och denna situation kan komma att pågå ett tag, men därefter kommer marknaden att normalisera sig och då gäller det att se till att våra portföljer tar del av en kommande uppgång, säger Bård Bringedal, chef för aktieförvaltningen inom Storebrand Asset Management och tillägger;

– Vi förväntar oss dock att den här osäkerheten kan komma att finnas kvar under en period. Samtidigt vet vi att flertalet bolag nu är lågt prissatta i förhållande till sin egen historik och investeringar i aktier på dessa nivåer har historiskt givit en god avkastning på några års sikt. När man ser indikationer på att den globala coronasituationen är under kontroll bör man vara överviktad inom aktier.

Gustaf

Stor turbulens på ränte- och kreditmarknaden

Även ränte- och kreditmarknaden präglas av turbulens. Coronavirusutbrottet har lett till kraftfulla inskränkningar både i Sverige och globalt, med den omedelbara effekten att den ekonomiska aktiviteten kraftigt dämpats.

- Det är framförallt osäkerheten om hur länge inskränkningarna kommer att pågå som gör det näst intill omöjligt att beräkna de realekonomiska effekterna. Det vi ser nu är att regeringar, myndigheter och centralbanker gör sitt yttersta för att begränsa de negativa effekterna av att våra samhällen i princip står stilla.

Centralbanker över hela världen drar igång åtgärdsprogram som syftar till att tillhandahålla likviditet till marknaden och för att på medellång sikt undvika att företag hamnar på obestånd på grund av kortsiktiga finansieringsproblem. Allt för att minimera skadorna på realekonomin och säkra företagens fortlevnad och arbetstillfällen, säger Gustaf Linnell, Ränteförvaltare, Storebrand Asset Management

 

 

Lars Pettersson, Head of Instiutional Client, Storebrand Asset Management, filial Sverige

Per Wennberg, Head of External Distribution, Storebrand Asset Management, filial Sverige