Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Vi väljer in

Hållbart sparande handlar om att spara i framtidsinriktade bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär. Vårt främsta verktyg för att välja in bolag är vår hållbarhetsrating. Syftet med ratingen är att integrera ESG-aspekter (miljömässiga- och sociala frågor samt bolagsstyrning) och FNs globala hållbarhetsmål i alla investeringar, vilket i sin tur skall säkerställa långsiktigt avkastning.

Vår hållbarhetsanalys betygsätter bolagen

Vi inkluderar – att välja de mest hållbara bolagen

Det främsta verktyget för att välja in bolag är vår hållbarhetsrating, vårt betyg av bolag. Syftet med ratingen är att integrera ESG-aspekter* i alla investeringar, vilket i sin tur ska säkerställa långsiktig avkastning.Det främsta integreringsverktyget är vår hållbarhetsrating. 

Betyg 1 till 100
Cirka 4 500 bolag världen över får ett hållbarhetsbetyg mellan 0-100. Data samlas in från flera externa leverantörer, varav en del är öppna källor.  Vi rankar bolagens ESG-risker och möjligheter gällande dess produkter och tjänster, före dess verksamhet. ESG-risk poäng tillhandahålls av vår hållbarhetsdataleverantör Sustainalytics, medan en ett ESG-betyg från ett möjlighetsperspektiv har utvecklats internt, baserat på ett antal olika externa datakällor.  Betygen baseras på bolagens anpassning till FNs globala hållbarhetsmål (SDG) ekonomiskt relevanta och inkluderar jämlikhet/jämställdhets-parametrar som är viktiga för långsiktigt värdeskapande. Hållbarhetsbetygen integreras systematiskt i alla investeringsprocesser och används av våra förvaltare i beslutsprocessen, både när det gäller fundamental- som trendbaserade investeringsanalyser samt i optimering, öka hållbarhetsbetygen i  fonderna

Vi mäter hållbarhet och riskreducerar
Vårt hållbarhetsbetyg används också i riskreduceringssyfte, där bolag med lågt hållbarhetsbetyg betraktas som mindre attraktiva innehav.

I ett antal fonder väljer vi in så kal­lade lösningsbolag. Med lösningsbo­lag menar vi bolag som är med och bidrar med lösningar på världens klimatutmaningar. Det kan vara allt från gröna transporter, återvinning, förnybar energi eller andra tekni­ker som bidrar med lösningar på de hållbarhets-utmaningar världen står inför. För oss är det viktigt att inte bara satsa på en teknik utan att investera brett. Det är en del av vår indexnära tankegång att diversifie­ra oss när det gäller risker, att inte vara för exponerade mot exempel­vis vindkraft och att just det ska bli lösningen, istället investerar vi i flera olika tekniker. Exempelvis solkraft och tidvattenkraft. 

* ESG - miljömässiga-, sociala frågor samt bolagsstyrning