Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Vi väljer in

Hållbart sparande handlar om att spara i framtidsinriktade bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär. Vårt främsta verktyg för att välja in bolag är vår hållbarhetsrating. Syftet med ratingen är att integrera ESG-aspekter (environmental, social och governace) i alla investeringar, vilket i sin tur skall säkerställa långsiktigt avkastning.

Vår hållbarhetsanalys betygsätter bolagen

Det främsta integreringsverktyget är vår hållbarhetsrating. Syftet med att integrera ESG (environmental, social and governance, vilket betyder miljö-, samhälls- och ägarstyrnings relaterade data) i alla investeringsaktiviteter bygger på vår övertygelse att det är nödvändigt att vara införstådd med ESG-relaterade risker och möjligheter för att säkerställa långsiktig avkastning. Ratingen består av tre delar, finansiellt stabilitet, bolagets ESG praxis och positionering för långsiktiga hållbarhetstrender.

Betyg 1 till 100
Ca 2 600 företag från MSCI All Country World Index samt utvalda företag på Oslo- och Stockholmsbörsen tilldelas en hållbarhetsrating på mellan 0-100. Data samlas in från flera olika externa leverantörer, varav en del öppna källor. Utformning och viktning av indikatorer sker internt och på sektorspecifik basis. Förvaltarteamen använder sig sedan av ratingen på olika sätt beroende på fondens investeringsstrategi.

Vi mäter hållbarhet och riskreducerar
Hållbarhetsratingen är vårt viktigaste verktyg då det möjliggör hållbarhetsbenchmarking och -mätning på bransch-, sektor-, region- och innehavsnivå. Företag med högre hållbarhetsrating är alltså attraktivare investeringar medan företag med lägre rating.

Storebrands hållbarhetsrating används också i riskreduceringssyfte,  där företag med låg hållbarhetsrating betraktas som mindre attraktiva innehav. 

I ett antal fonder väljer vi in så kallade lösningsbolag. Med lösningsbolag menar vi bolag som är med och bidrar med lösningar på världens klimatutmaningar. Det kan vara allt från gröna transporter, återvinning, förnybar energi eller andra tekniker som bidrar med lösningar på de hållbarhetsutmaningar världens står inför. För oss är det viktigt att inte bara satsa på en teknik utan att investera brett.