Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Vi väljer in

Hållbart sparande handlar om att spara i framtidsinriktade bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär.

Vårt främsta verktyg för att välja in bolag är vår hållbarhetsrating. Syftet med ratingen är att integrera ESG-aspekter (miljömässiga- och sociala frågor samt bolagsstyrning) och FNs globala hållbarhetsmål i alla investeringar, vilket i sin tur skall säkerställa långsiktig avkastning.

Vår hållbarhetsanalys betygsätter bolagen

Vi inkluderar – att välja in hållbara bolag

Det är vår övertygelse att det är viktigt att vara införstådd med hållbarhetsrisker, så kallade ESG*-relaterade risker, för att säkerställa långsiktig avkastning. Samtidigt är det minst lika viktigt för långsiktigheten att ta hänsyn till hur väl positionerade bolagen är i förhållande till FNs globala hållbarhetsmål. Därför analyserar vi både ESG-risker och SDG*-möjligheter i vår investeringsprocess.

Det främsta verktyget när vi väljer in bolag är vår hållbarhetsrating. I den betygsätts alla bolag utifrån just ESG-risker och SDG-möjligheter, både de vi redan har i våra fonder och potentiella investeringar. Tack vare den är det möjligt att göra hållbarhetsjämförelser och mätning på region-, sektor-, bransch- och innehavsnivå. Bolag med högre hållbarhetsrating är mer attraktiva investeringar än bolag med lägre rating. Vår hållbarhetsrating används också i riskreduceringssyfte genom att bolag med låg hållbarhetsrating betraktas som mindre attraktiva att investera i.

Så här gör vi vår hållbarhetsrating
När vi gör vår hållbarhetsrating tittar vi både på bolagens ESG-praxis och bolagens positionering gentemot finansiellt relevanta mål inom FNs globala hållbarhetsmål (SDG), som innefattar de 17 globala hållbarhetsmålen. Bolagen får ett betyg mellan 0 och 100 där 50 procent baseras på hur de klarar ESG-risker och 50 procent på hur deras verksamhet, produkter och tjänster bidrar till hållbarhetsmöjligheter, inklusive hur jämställda bolagen är.

Metoden ger en mätning av hur bolagens verksamhet, produkter och tjänster bidrar till att uppnå hållbarhetsmålen samtidigt som negativ risk undviks. På så sätt kan vi på ett bättre sätt identifiera och investera i bolag som bidrar positivt till målen och investera mindre i bolag som står i vägen för att målen ska uppnås. Data till analysen samlar vi in från flera olika externa leverantörer, inklusive en del öppna källor.

Hållbarhetsbetygen integreras systematiskt i alla investeringsprocesser och används av våra förvaltare i beslutsprocessen, både när det gäller fundamental- som trendbaserade investeringsanalyser samt i optimering och i att öka hållbarhetsbetygen i fonderna

* ESG - miljömässiga-, sociala frågor samt bolagsstyrning
   SDG - FNs sustainable development goals

Visste du att...

  • Vi analyserar omkring 4 500 bolag.
  • Vi ger bolagen en hållbarhets­rating mellan 0 och 100.
  • Vi anlyser alla våra innehav världen över. Det är bland annat bolag som ingår i MSCI All Country World Index och utvalda bolag på Stockholms- och Oslobörsen.