Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Vi väljer bort

Vi väljer bort bolag som vi inte vill investera i. Våra hållbarhetskriterier gäller alla våra fonder och alla tillgångsslag.

Processen för att exkludera ett bolag är mycket omfattande. Den innehåller både intern och extern data och bedömningar utförs av vårt team av hållbarhetsexperter. De exkluderade bolagen tas bort från vårt  investeringsunivers, som idag består av mer än 4 500 bolag. Ett bolag kan exkluderas på flera kriterier. 

Målsättningen med våra hållbarhetskriterier är att reducera risken i våra fonder och generera god riskjusterad avkastning. Dessutom vill vi säkerställa att vi investerar i enlighet med internationella normer och konventioner, såsom exempelvis FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, samtidigt som vi undviker produktkategorier eller sektorer som inte är hållbara.

Hållbarhetskriterier

Vi har norm- och produktbaserade exkluderingar. Vissa produkter och tjänster löper stor risk att ha negativa effekter på omvärlden och  samhället eller där finns det också begränsat utrymme att påverka företag att bedriva ett mer hållbart sätt.

Produktbaserade exkluderingar

 • Tobak
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Vapen och krigsmateriel
 • Pornografi
 • Fossila bränslen*
 • Bolag med stora fossilreserver

 

Normbaserade exkluderingar

 • Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
 • Ängar sig åt korruption elle ekonomisk brottslighet
 • Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
 • Kontroversiella vapen 

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

* Särskilda regler gäller för SPP Grön Obligationsfond där hela sektor 10 (kol, olja, gas) exkluderas. Utöver det tas bolag bort vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/ eller distribution av fossila bränslen i övriga sektorer. Skälet till de särskilda reglerna är att gröna obligationer bland annat ska ha möjlighet att skapa förändring i utmanande branscher.