Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Vi väljer bort

Alla våra fonder följer det vi kallar Storebrandstandard, vilket innebär att vi väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Målsättningen med Storebrandstandarden är att reducera risken i våra fonder, generera god avkastning samt säkerställa att vi investerar i enlighet med internationella normer.

Hållbarhetskriterier i tre nivåer

  1. Storebrand/SPP har sedan länge en grundstandard, Storebrandstandard, som innebär att vi väljer bort företag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar brott mot mänskli­ga rättigheter och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen och tobak. Vi exkluderar även företag som vi bedömer har för låg hållbarhets­nivå enligt vår hållbarhetsanalys.

  2. Successivt under åren har vi höjt kraven och därmed lägstanivån för vad vi kräver av bolagen i våra fonder. I de utökade hållbarhetskriterier väljer vi bort, utöver vår grundstandard, även bolag vars omsättning än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av vapen, alkohol, spel och pornografi.    

  3. Utöver ovan nämnda kriterier följer alla våra fonder dessutom våra fossilkriterier, vilket betyder att vi exkluderar bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver. 


Femprocentsregeln sätts av ENF (Etiska nämnden för fondmarknadsföring) som intetillåter att ett fondbolag skriver att något tagits bort till 100 %.