Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Vi påverkar aktivt - ägarstyrning och dialoger

Vi använder vår position som ägare att påverka bolag till förbättring.   Genom aktivt ägande minskar vi riskerna, förbättrar kvaliteten i våra investeringar och påverkar bolagen i en mer hållbar riktning. Vi tror inte att en metod löser allt utan tror på en kombination av exkludering, integrering, dialog och att välja de bästa. Genom vårt påverkansarbete förmår vi bolagen till förbättring.

Vi förespråkar tydliga principer och upprätthållande av höga krav

Genom att föra dialog med bolagen avseende hållbarhetsarbetet utmanar vi dem att anta en mer aktiv hållning och integrera hållbarhet i sina affärsstrategier. Dialoger bygger också relationer och skapar ett ömsesidigt förtroende som är en förutsättning för informationsdelning.

Våra fonder investerar i tusentals bolag över hela världen. För att uppnå största möjliga påverkan är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med andra investerare. Att investerare gemensamt driver påverkansarbete mot bolag har en bevisad effekt och är samtidigt det mest kostnadseffektiva. Detta sker ofta inom ramen för vårt engagemang i FNs principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Vår ägarstyrning använder sig i första hand av påverkansdialoger och röstning på bolagsstämmor. Ägaransvarig är Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder, e-post: Asa.Wallenberg@spp.se

Ägarstyrningsrapport 2019

I vår Ägarstyrningsrapport beskriver vi hur vi bedriver vårt ägarstyrningsarbete och vilka aktiviteter som vi har genomfört under året.

Ägarstyrningsrapport 2019