Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Vi påverkar aktivt

Vi använder vår position som ägare att påverka bolag till förbättring.   Genom aktivt ägande minskar vi riskerna, förbättrar kvaliteten i våra investeringar och påverkar bolagen i en mer hållbar riktning. Vi tror inte att en metod löser allt utan tror på en kombination av exkludering, integrering, dialog och att välja de bästa. Genom vårt påverkansarbete förmår vi bolagen till förbättring.

Vi förespråkar tydliga principer och upprätthållande av höga krav

Genom att föra dialog med bolagen avseende hållbarhetsarbetet utmanar vi dem att anta en mer aktiv hållning och integrera hållbarhet i sina affärsstrategier. Dialoger bygger också relationer och skapar ett ömsesidigt förtroende som är en förutsättning för informationsdelning.

Våra fonder investerar i tusentals bolag över hela världen. För att uppnå största möjliga påverkan är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med andra investerare. Att investerare gemensamt driver påverkansarbete mot bolag har en bevisad effekt och är samtidigt det mest kostnadseffektiva. Detta sker ofta inom ramen för vårt engagemang i FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Vår ägarstyrning använder sig i första hand av:

Påverkansdialoger

  • Riktade dialoger med direktkontakt mellan våra förvaltare eller hållbarhetsanalytiker och bolagen.
  • Dialoger tillsammans med andra investerare.
  • Genom vårt engagemang i FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), har vi i flera frågor samarbetat tillsammans med andra investerare för att utöva ett positivt inflytande på bolag och vi har sett flera mycket goda resultat från detta arbete.

Bolagsstämmor

  • Vi använder vår rösträtt på årsstämmor i de bolag där vi är stora aktieägare.
  • Många av de bolag vi investerar i finns utanför våra hemmamarknader, därför har vi under senare tid börjat med global ombudsröstning. Då röstar vi elektroniskt via fullmakt (så kallad proxyröstning), utan fysisk närvaro.
  • I de fall dialogen inte ger resultat kan bolaget uteslutas från vidare investeringar. Detta ses som en sista utväg i de fall bolagen inte visar en vilja till förbättring.