Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Ett kunskapsbaserat hållbarhetsarbete

Den breda kompetensen i kombination med långa erfarenheten kring hållbarhetsrisker och möjligheter ger portföljförvaltarna tillgång till en unik kunskapsbank som möjliggör bättre investeringsbeslut.

Ett individuellt hållbarhetsbetyg, framtaget genom vår egen metod, ges på ca 2 600 bolag som portföljförvaltarna har direktaccess till. På detta vis genereras feedback, vilket möjliggör ständig förbättring av hållbarhetsbetygen. Detta främjar kontinuerlig dialog kring eventuella problemområden som kan uppstå inom förvaltningen. Teamets mandat är övergripande och syftar till att utmana etablerade investeringsövertygelser. Vidare deltar teamet, tillsammans med portföljförvaltare, i alla bolagsdialoger kring nyckelfrågor gällande hållbarhet.

Vid sidan av att utveckla vårt interna arbete vill vi även spela en aktiv roll i att driva branschen i rätt riktning. Vi var en av grundarna till UN Environment Programme Finance Initiative som är FNs miljöprogramavdelning för finanssektorn. Vidare var vi en av initiativtagarna till UNPRI, FNs principer för hållbara investeringar, ett initiativ som många inom branschen numera har skrivit under. Visionen är fortsatt att vara en viktig pådrivare inom branschen.