Stäng
På spp.se använder vi cookies  för att få statistik om användningen av vår webbplats och för att ge ytterligare funktioner för dig. Vi kan också använda cookies i samband med marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Aktuellt

2017-06-09 - Marknadsrapport juni

Marknadsrapport juni

2017-06-08 - Koldioxidrapport Q1 2017 rapport

Läs rapporter här

2017-05-31 - Fokus - Hållbara investeringar

Här är vårens utgåva av vårt hållbarhetsmagasin Fokus - hållbara investeringar. Det är ett sätt att tydliggöra vårt fokus på hållbarhet och vi kommer bland annat att skriva om varför hållbarhet är en viktig del i vår investeringsprocess och ta upp aktuella ämnen som rör hållbar utveckling.

Läs magasinet här

2017-05-08 - Marknadsrapport maj

Marknadsrapport maj

2017-04-27 - Utökade hållbarhetskriterier

Storebrand/SPP har sedan länge en grundstandard som innebär att vi exkluderar företag som bryter mot internationella lagar och regler. Det omfattar bland annat mänskliga rättigheter, folkrätt, korruption, allvarlig miljö- och klimatskada, kontroversiella vapen, tobak och bolag med låg hållbarhetsrating. Denna grundstandard omfattar samtliga våra fonder.

Successivt har vi höjt kraven och därmed lägstanivån för vad för vad vi kräver av bolagen i våra fonder. I de utökade hållbarhetskriterierna avstår vi, utöver vår grundstandrad, även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av vapen, alkohol, spel och pornografi. I dagsläget är det 15 av 25 fonder som har de utökade kriterierna som standard. 8 av våra fonder är även fossilfria och tar därmed även bort fossila bränslen.

De fonder som vi har ändrat på under våren 2017 redovisas nedan:

Januari 2017 - våra indexnära fonder ändras till att omfattas av våra utökade hållbarhetskriterier för vapen, alkohol, spel och pornografi.

Mars 2017- SPP Penningmarknadsfond och SPP Obligationsfond ändras till att omfattas av våra utökade hållbarhetskriterier för fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi samt bolag med stora fossilreserver.

Maj 2017 - SPP Företagsobligationsfond ändras till att omfattas av våra utökade hållbarhetskriterier för vapen, alkohol, spel och pornorgrafi.

Här kan du läsa mer.

Samarbete Svenska Kyrkan och SPP Fonder

Läs mer här

2017-04-07 - Marknadsrapport april

Marknadsrapport april

2017-03-09 - Marknadsrapport mars

Marknadsrapport mars

2017-02-07  - Faktorförvaltning hos SPP Fonder/Storebrand

Faktorförvaltning

2017-02-07 - Marknadsrapport februari

Marknadsrapport februari

2017-02-03 - Remissyttrande premiepensionsutredningen

SPP Fonders remissyttrande gällande premiepensionsutredningen

2017-01-09 - Marknadsrapport januari

Marknadsrapport januari

2016-12-07 - Marknadsrapport december

Marknadsrapport december

2016-12-05 - Ny VD för SPP Fonder

Åsa Wallenberg blir ny VD för SPP Fonder. Åsa kommer närmast från positionen som kommunikationschef i SPP koncernen. Läs mer här

2016-11-29 - Fokus - Hållbara investeringar

Här är vår andra utgåva av vårt hållbarhetsmagasin Fokus - hållbara investeringar. Det är ett sätt att tydliggöra vårt fokus på hållbarhet och vi kommer bland annat att skriva om varför hållbarhet är en viktig del i vår investeringsprocess och ta upp aktuella ämnen som rör hållbar utveckling. Vi vill också lyfta fram företag som arbetar med hållbarhet på ett integrerat sätt.

Läs magasinet här

2016-11-15 - Liza Jonson tilldelas priset Årets VD

Juryns motivering till att ge just Liza priset är som följer: 
Med fokus på samhällsutveckling har Årets VD mindre företag visat att det är möjligt att integrera hållbarhet och bryta ny mark i en traditionell och hårt reglerad bransch. Genom ett tydligt och inkluderande ledarskap har pristagaren skapat förutsättningar för alla medarbetare att bidra till affären och förflytta bolaget framåt med positiv kraft. Årets VD har förmågan att lyfta fram människan och skapa resultat genom den växtkraft som finns inom varje individ.

Läs mer

2016-11-09 - Valet av president i USA är nu avgjort och republikanen Donald Trump är näst att flytta in i Vita huset.

Resultatet av det amerikanska presidentvalet överraskande de allra flesta och därmed också marknaderna. Innan valet pekade de flesta opinionsundersökningarna och prognoserna på att Clinton skulle gå ut som segrare.

Marknaderna reagerar som förväntat på valresultatet med stor volatilitet; fallande börser, oljepris och statsobligationer och ökade kreditspreadar på kreditmarknaden. Vi förväntar oss att denna volatilitet kommer att fortsätta en tid framöver och det råder osäkerheten kring marknadsreaktionerna på kort sikt.

För dina placeringar i fonder är den generella uppfattningen att du bör hålla fast vid din sparplan. Sparande i fonder bör alltid ske med långsiktighet.

Det finns också en stor osäkerhet om vad Trump faktiskt vill och kommer att kunna göra framöver. Det är först när man får bättre klarhet i detta, som en tydligare bild av hur stora de långsiktiga effekterna kommer att bli för såväl den amerikanska ekonomin som världsekonomin.

Har du frågor om dina placeringar och ditt sparande är du varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig att besvara dina frågor.

2016-11-07 - Marknadsrapport november

Marknadsrapport november

2016-10-10 - Marknadsrapport oktober

Marknadsrapport oktober

2016-09-26 - Ny klimatsmart fond

SPPs nya Plusfonder är fossilfria aktiefonder som hållbarhetsoptimerar, reducerar koldioxidfotavtrycket och investerar mer i bolag som är positionerade för att möta världens klimatutmaningar.

Det som skiljer våra Plusfonder från vanliga indexnära fonder är den hållbarhetsoptimering som görs, som innebär att fonderna investerar mer i de mest hållbara bolagen enligt vår hållbarhetsanalys samtidigt som de fokuserar på att hålla nere koldioxidfotavtrycket.

Till pressmeddelandet

2016-09-07 - Marknadsrapport september

Marknadsrapport september

2016-06-09 - Marknadsrapport juni

Marknadsrapport juni

2016-05-25 - Nytt hållbarhetsmagasin

Vi har lanserat ett nytt magasin om omvärldsutveckling och hållbara investeringar. Magasinet är ett sätt att tydliggöra vårt fokus på hållbarhet och vi kommer bland annat att skriva om varför hållbarhet är en viktig del i vår investeringsprocess och ta upp aktuella ämnen som rör hållbar utveckling. Vi vill också lyfta fram företag som arbetar med hållbarhet på ett integrerat sätt.
Fokus - hållbara investeringar

2016-05-09 - Marknadsrapport maj

Marknadsrapport maj

2016-04-26 - SPP lanserar ytterligare fossilfria fonder

Världen står inför en stor omställning till en hållbar ekonomi som är mindre beroende av fossila bränslen.  Detta innebär utmaningar, men också stora möjligheter.  Mot denna bakgrund lanserar SPP nu ytterligare två fossilfria fonder; SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus.

- Fossilfrågan är en av näringslivets viktigaste utmaningar och för oss är det centralt att arbeta målinriktat för att ta vår del av ansvaret, säger Liza Jonson, vd SPP Fonder.

SPP arbetar även systematiskt med att kontinuerligt minska fossil- och Co2-exponeringen i samtliga investeringar och fonder.

- Att ta fram nya fossilfria alternativ ligger helt i linje med vår strategi att tillhandahålla riktigt bra hållbara fonder och är ett svar på våra kunders önskemål om att kunna investera i breda indexnära fossilfria fonder. Utöver det arbetar vi hela tiden för att minska det fossila fotavtrycket i alla våra investeringar.  

SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus är fossilfria, indexnära aktiefonder med bred exponering mot sina respektive marknader med fokus på hållbarhet. Fonderna investerar inte i bolag som utvinner eller distribuerar fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver.

- De nya fonderna SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus passar den som vill ha en fossilfri, bred, indexnära aktiefond med bolag som rankas högt inom hållbarhet, avslutar Liza.

 SPP Fonder har sedan tidigare två fossilfria fonder, GodFond Sverige & Världen samt SPP Grön obligationsfond.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad.