Stäng
På spp.se använder vi cookies  för att få statistik om användningen av vår webbplats och för att ge ytterligare funktioner för dig. Vi kan också använda cookies i samband med marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Aktuellt

2017-11-07 - Marknadsrapport november

Läs mer här

2017-10-30 SVD missar SPPs fossilfria fonder i artikel

Idag är det en artikel i SVD om fossilfria fonder. SPP Fonder har 9 fossilfria fonder som SVD missat att ta med i tabellen i sin artikel.

I en annan artikel nämner de även innehav i Lundin där de skriver att vi har ökat vårt innehav vilket inte stämmer. Tvärtom har vi minskat vårt innehav. Däremot har värdet ökat. 

Vår filosofi är att alla sektorer och bolag måste med och ställa om mot en hållbar utveckling. Att bara exkludera är inte alltid den rätta vägen, även om vi också menar att det är en oerhört viktig markering. Då vi inte exkluderar ska vi istället använda vår makt som investerare och föra dialog med bolagen för att få till en förändring.

Energibranschen, där olja ingår, har fortsatt en enormt viktig roll i samhällsbygget och är avgörande för att världens växande befolkning ska kunna leva ett drägligt liv. I takt med att nya klimatsmartare alternativ utvecklas kan vi på sikt fasa ut oljan helt och då även i alla våra investeringar.

Tills det skiftet är på plats ska vi fortsätta att använda vår makt som ägare att trycka på för att åstadkomma förändring. Det är också viktigt att branscher som i dagsläget är beroende av fossila bränslen hinner ställa om och hitta mer effektiva användningsmetoder innan vi klipper banden helt.

Se våra fossilfria fonder

2017-10-25 - Storebrand köper SKAGEN Fonder

Storebrand köper fondbolaget Skagen och stärker sin position ytterligare som ledande på sparande och kapitalförvaltning.

SKAGEN kommer att fortsätta som eget bolag och att vara en oberoende förvaltare, samtidigt som våra kunder får tillgång till ett större utbud av marknadsledande investerings- och sparlösningar.

Läs pressmeddelande

2017-10-09 - Marknadsrapport oktober

Läs mer här

2017-10-09 - Rekordår för företagsobligationsfonder

Intresset för företagsobligationsfonder har vuxit snabbt de senaste åren och 2017 ser ut att bli ett riktigt rekordår för sparformen. Hittills i år uppvisar obligationsfonder ett nettoinflöde på totalt 16,7 miljarder kronor, varav 12,5 miljarder har tillfallit företagsobligationsfonder enligt Fondbolagens förening.

- Företagsobligationsfonder har gått från att vara en institutionell produkt till att idag vara ett självklart inslag i gemene mans sparportfölj. Och intresset växer hela tiden, säger Andreas Hälldahl, förvaltare av SPP Företagsobligationsfond och VD Storebrand Kapitalförvaltnings filial Sverige.

Läs mer här

2017-09-29 - Fem framgångsrika år med SPP Global Topp 100

Med en avkastning på drygt 15 procent per år, sedan start, har SPP Global Topp 100 varit en framgångssaga för spararna. Fonden får dessutom genomgående toppbetyg av Morningstar. 

"Vi är fantastiskt nöjda med fondens utveckling som den senaste tvåårsperioden överavkastat med 9,6 procent mot sitt jämförelseindex", säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

Läs mer här

2017-09-21 - Sänkt avgift på SPP Emerging Markets SRI och Tillväxtmarknad Plus

Läs mer här

2017-09-07 - Marknadsrapport september

Marknadsrapport september

2017-09-05 ​- SPP/Storebrand signerar Green Bond Principles

Marknaden för gröna obligationer växer explosionsartat. Från att Världsbanken 2008 gav ut den första gröna obligationen har 270 miljarder dollar emitterats för att finansiera omställningen till en mer hållbar ekonomi.

Läs mer här

2017-07-26 - Asset Manager urges corporate giants to unleash the hidden potential in sustainable investments and pensions 

"Unleashing corporate pension fund trillions is key to achieving the global goals and to secure long-term profitability"; says CEO of Storebrand Asset Management, Jan Erik Saugestad.

Läs mer här

2017-07-19 - The angry generation strikes back

Brexit, Trump, The British election, climate disagreement, globalists vs. nationalists and increased differences between generations have put the world in a state of increased tension. "The political development affects our consumer behavior including the way we invest", says Jan Erik Saugestad, CEO of Storebrand Asset Management.

Läs mer här

2017-07-10 - Marknadsrapport juli

Marknadsrapport juli

2017-06-23 - The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals – Taking the next steps

It has been a year and a half since the United Nations launched the 2030 Agenda, giving world leaders 17 sustainable development goals to work towards. The goals are universal in so far as they are becoming a reality for all the United Nations member countries. According to Jan Erik SaugestadCEO of Storebrand Asset Manager: "That isn’t a lot of time, so we need everyone to contribute on all levels.

Läs mer här 

2017-06-10 - Jan Erik Saugestad – Green is good

Efter att länge ha varit ett litet och nischat område inom finansbranschen, så har de flesta aktörer ett hållbart sparalternativ. Jan Erik Saugestad är vd på Storebrand Kapitalförvaltning och ansvarar för att 600 miljarder investeras hållbart. Han vill att branschen ska bli mycket bättre på att visa kunderna vilken effekt deras sparande har – bland annat på klimatet.

Läs mer här

2017-06-09 - Marknadsrapport juni

Marknadsrapport juni

2017-06-08 - Koldioxidrapport Q1 2017 rapport

Läs rapporter här

2017-05-31 - Fokus - Hållbara investeringar

Här är vårens utgåva av vårt hållbarhetsmagasin Fokus - hållbara investeringar. Det är ett sätt att tydliggöra vårt fokus på hållbarhet och vi kommer bland annat att skriva om varför hållbarhet är en viktig del i vår investeringsprocess och ta upp aktuella ämnen som rör hållbar utveckling.

Läs magasinet här

2017-05-08 - Marknadsrapport maj

Marknadsrapport maj

2017-04-27 - Utökade hållbarhetskriterier

Storebrand/SPP har sedan länge en grundstandard som innebär att vi exkluderar företag som bryter mot internationella lagar och regler. Det omfattar bland annat mänskliga rättigheter, folkrätt, korruption, allvarlig miljö- och klimatskada, kontroversiella vapen, tobak och bolag med låg hållbarhetsrating. Denna grundstandard omfattar samtliga våra fonder.

Successivt har vi höjt kraven och därmed lägstanivån för vad för vad vi kräver av bolagen i våra fonder. I de utökade hållbarhetskriterierna avstår vi, utöver vår grundstandrad, även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av vapen, alkohol, spel och pornografi. I dagsläget är det 15 av 25 fonder som har de utökade kriterierna som standard. 8 av våra fonder är även fossilfria och tar därmed även bort fossila bränslen.

De fonder som vi har ändrat på under våren 2017 redovisas nedan:

Januari 2017 - våra indexnära fonder ändras till att omfattas av våra utökade hållbarhetskriterier för vapen, alkohol, spel och pornografi.

Mars 2017- SPP Penningmarknadsfond och SPP Obligationsfond ändras till att omfattas av våra utökade hållbarhetskriterier för fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi samt bolag med stora fossilreserver.

Maj 2017 - SPP Företagsobligationsfond ändras till att omfattas av våra utökade hållbarhetskriterier för vapen, alkohol, spel och pornorgrafi.

Här kan du läsa mer.

Samarbete Svenska Kyrkan och SPP Fonder

Läs mer här

2017-04-07 - Marknadsrapport april

Marknadsrapport april

2017-03-09 - Marknadsrapport mars

Marknadsrapport mars

2017-02-07 - Faktorförvaltning hos SPP Fonder/Storebrand

Faktorförvaltning

2017-02-07 - Marknadsrapport februari

Marknadsrapport februari

2017-02-03 - Remissyttrande premiepensionsutredningen

SPP Fonders remissyttrande gällande premiepensionsutredningen

2017-01-09 - Marknadsrapport januari

Marknadsrapport januari

2016-12-07 - Marknadsrapport december

Marknadsrapport december

2016-12-05 - Ny VD för SPP Fonder

Åsa Wallenberg blir ny VD för SPP Fonder. Åsa kommer närmast från positionen som kommunikationschef i SPP koncernen. Läs mer här

2016-11-29 - Fokus - Hållbara investeringar

Här är vår andra utgåva av vårt hållbarhetsmagasin Fokus - hållbara investeringar. Det är ett sätt att tydliggöra vårt fokus på hållbarhet och vi kommer bland annat att skriva om varför hållbarhet är en viktig del i vår investeringsprocess och ta upp aktuella ämnen som rör hållbar utveckling. Vi vill också lyfta fram företag som arbetar med hållbarhet på ett integrerat sätt.

Läs magasinet här

2016-11-15 - Liza Jonson tilldelas priset Årets VD

Juryns motivering till att ge just Liza priset är som följer: 
Med fokus på samhällsutveckling har Årets VD mindre företag visat att det är möjligt att integrera hållbarhet och bryta ny mark i en traditionell och hårt reglerad bransch. Genom ett tydligt och inkluderande ledarskap har pristagaren skapat förutsättningar för alla medarbetare att bidra till affären och förflytta bolaget framåt med positiv kraft. Årets VD har förmågan att lyfta fram människan och skapa resultat genom den växtkraft som finns inom varje individ.

Läs mer

2016-11-09 - Valet av president i USA är nu avgjort och republikanen Donald Trump är näst att flytta in i Vita huset.

Resultatet av det amerikanska presidentvalet överraskande de allra flesta och därmed också marknaderna. Innan valet pekade de flesta opinionsundersökningarna och prognoserna på att Clinton skulle gå ut som segrare.

Marknaderna reagerar som förväntat på valresultatet med stor volatilitet; fallande börser, oljepris och statsobligationer och ökade kreditspreadar på kreditmarknaden. Vi förväntar oss att denna volatilitet kommer att fortsätta en tid framöver och det råder osäkerheten kring marknadsreaktionerna på kort sikt.

För dina placeringar i fonder är den generella uppfattningen att du bör hålla fast vid din sparplan. Sparande i fonder bör alltid ske med långsiktighet.

Det finns också en stor osäkerhet om vad Trump faktiskt vill och kommer att kunna göra framöver. Det är först när man får bättre klarhet i detta, som en tydligare bild av hur stora de långsiktiga effekterna kommer att bli för såväl den amerikanska ekonomin som världsekonomin.

Har du frågor om dina placeringar och ditt sparande är du varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig att besvara dina frågor.

2016-11-07 - Marknadsrapport november

Marknadsrapport november

2016-10-10 - Marknadsrapport oktober

Marknadsrapport oktober

2016-09-26 - Ny klimatsmart fond

SPPs nya Plusfonder är fossilfria aktiefonder som hållbarhetsoptimerar, reducerar koldioxidfotavtrycket och investerar mer i bolag som är positionerade för att möta världens klimatutmaningar.

Det som skiljer våra Plusfonder från vanliga indexnära fonder är den hållbarhetsoptimering som görs, som innebär att fonderna investerar mer i de mest hållbara bolagen enligt vår hållbarhetsanalys samtidigt som de fokuserar på att hålla nere koldioxidfotavtrycket.

Till pressmeddelandet

2016-09-07 - Marknadsrapport september

Marknadsrapport september

2016-06-09 - Marknadsrapport juni

Marknadsrapport juni

2016-05-25 - Nytt hållbarhetsmagasin

Vi har lanserat ett nytt magasin om omvärldsutveckling och hållbara investeringar. Magasinet är ett sätt att tydliggöra vårt fokus på hållbarhet och vi kommer bland annat att skriva om varför hållbarhet är en viktig del i vår investeringsprocess och ta upp aktuella ämnen som rör hållbar utveckling. Vi vill också lyfta fram företag som arbetar med hållbarhet på ett integrerat sätt.
Fokus - hållbara investeringar

2016-05-09 - Marknadsrapport maj

Marknadsrapport maj

2016-04-26 - SPP lanserar ytterligare fossilfria fonder

Världen står inför en stor omställning till en hållbar ekonomi som är mindre beroende av fossila bränslen.  Detta innebär utmaningar, men också stora möjligheter.  Mot denna bakgrund lanserar SPP nu ytterligare två fossilfria fonder; SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus.

- Fossilfrågan är en av näringslivets viktigaste utmaningar och för oss är det centralt att arbeta målinriktat för att ta vår del av ansvaret, säger Liza Jonson, vd SPP Fonder.

SPP arbetar även systematiskt med att kontinuerligt minska fossil- och Co2-exponeringen i samtliga investeringar och fonder.

- Att ta fram nya fossilfria alternativ ligger helt i linje med vår strategi att tillhandahålla riktigt bra hållbara fonder och är ett svar på våra kunders önskemål om att kunna investera i breda indexnära fossilfria fonder. Utöver det arbetar vi hela tiden för att minska det fossila fotavtrycket i alla våra investeringar.  

SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus är fossilfria, indexnära aktiefonder med bred exponering mot sina respektive marknader med fokus på hållbarhet. Fonderna investerar inte i bolag som utvinner eller distribuerar fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver.

- De nya fonderna SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus passar den som vill ha en fossilfri, bred, indexnära aktiefond med bolag som rankas högt inom hållbarhet, avslutar Liza.

 SPP Fonder har sedan tidigare två fossilfria fonder, GodFond Sverige & Världen samt SPP Grön obligationsfond.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad.